PARDAIS E FALCÓNS

5,00

AUTORES: Gustavo Docampo
PÁXINAS: 62
ISBN: 978-84-125562-3-0
Colección DiTeatro, nº 21

Os feitos nos que se inspira esta peza aconteceron na Terra de Valdeorras, realidade histórica e social onde se desenvolve este xogo dramático que nos invita a deambular por tempos e idades nas que, como nas capas superpostas dun xacemento arqueolóxico, os que nos precederon foron deitando as súas arelas, intrigas e preitos, traizóns e batallas, paixóns e rebeldías, que de todo e máis houbo neste recanto do mundo.
Co afán de entreter, espertando curiosidade pola historia local, a obra ensarilla situacións e diálogos que van conducindo os dous protagonistas, cómicos da legua, alegres e retranqueiros, presentando grandezas e miserias intemporais da condición humana. A loita dos pardais contra os falcóns subxace, nas dez escenas que conforman o texto, como metáfora da dialéctica dos contrarios que move o carro da historia, unhas veces para avanzar e outras, as máis delas, para froxar e desandar o camiño.

Categorías: , Etiqueta: