ARRINCANDO MARCOS 2019

9,00

AUTORES: Eduardo Estévez, Paula Carballeira, Quico, Raúl Gómez Pato, Roi Vidal, Rosalía Fernández Rial, Suso Díaz e Xabier Xil Xardón
PÁXINAS: 90
ISBN: 978-84-949336-8-4

 

 

Di Méndez Ferrín que o punto un da política internacional de Galicia debería de ser “o da abolición dos marcos da Raia Seca e das liñas misteriosas que nos separan de Portugal no medio do río Miño…”. Tan certo é este pensamento do intelectual galego como o é que faltan accións, e sobran queixas, lamentos.

Sempre foi a poesía quen forzou a lingua, quen abriu camiños para cambiarmos a outras superficie que nos abracen, quen desobedeceu as estritas e empobrecedoras reglas dos gramáticos…

Xuntamos, pois, os dous parágrafos anteriores, e xuncímolos neste Arrincando marcos, nesta poesía galega que quere pasar da reflexión aos feitos, da queixa á práctica, do aillamento ao diálogo… eliminar lindes para podermos respirar, e despois camiñar.

Categoría: