EDITORA

Despois de 33 anos de andaina desta editora, seguimos cos mesmos obxectivos: aportar,
axudar e colaborar no enriquecemento da cultura desta zona do universo mundo, Galicia.